СЕМІОТИКА УКРАЇНСЬКОГО РУШНИКА

Досліджуючи символіку українського рушника, варто насамперед визначити його місце і роль у системі культурних цінностей. Рушник (українське – рушник, білоруське ручнік, російське – полотенце) – [...]

Українська вишивка | Тетяна Кара-Васильєва

У багато iлюстрованому виданню, побудованому на матеріалах музейних колекцій України, вперше так повно і широко висвітлено історію розвитку української вишивки. В альбомі показано [...]

Полотняний літопис України. Семантика орнаменту українського рушника | Світлана Китова

На основі зібраної автором за останнє десятиліття колекції з 700 зразків рушникової вишивки, колекцій краєзнавчих музеїв, шкільних кімнат народної творчості, досліджень, присвячених українській [...]

Історія української вишивки

Книга-альбом повно і всебічно висвітлює основні етапи розвитку української вишивки від часів її за­родження до сьогодення, розкриває роль і місце цього виду декоративного [...]