У багато iлюстрованому виданню, побудованому на матеріалах музейних колекцій України, вперше так повно і широко висвітлено історію розвитку української вишивки. В альбомі показано також роль і місце вишивки в оформленні народного одягу та житла.
Розраховано як на спеціалістів, так і на широке коло любителів народного мистецтва.
Художник Майя Ессаулова.
Кількість сторінок: 263

Читати